Oddział przedszkolny

Pływalnia kryta
basen zamknięty
od  9.01.2018 r do odwołania

Wejście ogólnodostępne
Poniedziałek
1800- 1845 (dzieci i dorośli)
2000-  2045(dla dorosłych)
Wtorek
2000 -  2045 (dla dorosłych)
Środa
1800- 1845(dzieci i dorośli)
2000-  2045 (dla dorosłych)
Czwartek
2000-  2045(dla dorosłych)
Piątek
1800- 1845(dzieci i dorośli)
2000-  2045(dla dorosłych)
Sobota
700- 745dla dorosłych)
Bilet ulgowy- 6 zł,
Bilet normalny- 9 zł

Licznik odwiedzin
Dzisiaj135
Wizyt w miesiącu6000
Wszystkie321746

Wycieczki

Górniczy stan, Niech żyje nam!!!!!!

W związku z tym, że większość mieszkańców naszej miejscowości to osoby zatrudnione w Kopalni „Bogdanka”, a także ze względu na bliskość położenia, świetlica szkolna zorganizowała w dniu 2 grudnia 2015 wycieczkę na Kopalnię „Bogdanka” do sali w strefie C w celu zapoznania wychowanków ze specyfiką pracy górnika i przybliżenia zasad funkcjonowania kopalni.

Pani Katarzyna Zabratańska - nasz przewodnik po Kopalni „Bogdanka  przywitała serdecznie 40 osobową grupę uczniów, a następnie poprowadziła ciekawą prezentację multimedialną w formie krótkiego filmu, pokazującego początki powstania tego zakładu produkcyjnego, wyjaśniającego jak jest wydobywany węgiel, na jakiej głębokości i jak daleko sięgają jego złoża, a także pokazującego jakie technologie wydobycia były stosowane dawniej i dziś, co wywarło na uczniach ogromne wrażenie, ponieważ wcześniej praca opierała się w większości prawie wyłącznie na ludzkich rękach, a obecnie jest ona dużo bardziej zmechanizowana.

Po filmie przewodnik opowiedział dzieciom, że nasza kopalnia węgla kamiennego jest dużym zakładem, zatrudniającym bardzo dużo osób, zdolnym do wydobywania, obróbki i przygotowania węgla do transportu. W kopalni znajdują się maszyny i urządzenia umożliwiające wydobycie, obróbkę i załadunek surowca. Do najważniejszych obiektów na terenie kopalni zalicza się szyby górnicze, wraz z wieżami szybowymi, łaźnie, budynki administracyjne, zakład obróbki węgla, suszarnie, płuczki, sortownie, lampownie, bocznice kolejowe, rampy i place załadunkowe.

Następnie uczniowie mieli możliwość zobaczenia jak prawdziwi górnicy muszą być ubrani i w jakie akcesoria wyposażeni do codziennej pracy pod ziemią, aby bezpiecznie wrócić do domu. Nie zabrakło także odświętnych stroi górniczych, które zakładają tylko raz do roku w dniu ich święta – w Barbórkę 4 grudnia.

Następnie udaliśmy się wszyscy do Sali imitującej chodnik górniczy pod ziemią, gdzie z początku było bardzo ciemno, co niewątpliwie spotęgowało element grozy, ale po chwili pani przewodnik włączyła światło i wszystko wróciło do normy. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia i dotknięcia poszczególnych prawdziwych eksponatów takich jak: wózek górniczy wypełniony węglem kamiennym stojący na prawdziwym torze, centrala telefoniczna, ściana chodnikowa itp.

Podsumowaniem naszego zwiedzania był przygotowany przez panią przewodnik quiz zdobytej podczas wycieczki wiedzy na temat kopalni i pracy górnika. Uczniowie, którzy udzielili prawidłowych odpowiedzi otrzymali   drobne upominki ufundowane przez Kopalnię Bogdanka.

To był wprawdzie koniec naszej wycieczkowej przygody z kopalnią, wróciliśmy do szkoły rozentuzjazmowali i pełni nowych wiadomości i wrażeń, ale to nie był koniec atrakcji, jakie czekały naszych wychowanków, bo 4 grudnia w dzień Barbórki przybył na zaproszenie świetlicy szkolnej specjalny wysłannik z kopalni „Bogdanka”, prawdziwy górnik pan Grzegorz Krzyżanowski w najprawdziwszym odświętnym stroju górniczym, który zgodził się udzielić wywiadu na żywo. Impreza rozpoczęła się o godzinie 12 krótkim występem artystyczno- muzycznym, w którym wystąpili uczniowie klas pierwszych prezentując wiersze i śpiewając piosenki o tematyce związanej z Dniem Górnika.

Jakież było zaskoczenie i radość pana górnika Krzyżanowskiego takim uroczystym przyjęciem ze strony naszych wychowanków, który następnie krótko wspomniał o specyfice pracy górnika i opowiedział o swoim odświętnym stroju. Potem uczniowie mieli możliwość zadawania przeróżnych, ich nurtujących pytań dotyczących specyfiki pracy w kopalni w wywiadzie na żywo.

 
Sukcesy szkoły

Obiady szkolne
WPŁATY  ZA OBIADY TYLKO PRZELEWEM !!!
wpłaty w PKO BP Oddział nr 1 ul. Szkolna 6
BEZ PROWIZJI.
Wpłaty tylko od 1.01.2018r. !!

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY PŁATNOŚCI ZA OBIADY

OBIADY  STYCZEŃ
uczeń - 57zł
pracownik - 134,90 zł

Edukacja ekologiczna

Szkoła korzysta ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadań

z zakresu edukacji ekologicznej

i urządzania terenów zieleni