Oddział przedszkolny

Pływalnia kryta
Wejście ogólnodostępne
Poniedziałek
1800- 1845 (dzieci i dorośli)
2000-  2045(dla dorosłych)
Wtorek
2000 -  2045 (dla dorosłych)
Środa
1800- 1845(dzieci i dorośli)
2000-  2045 (dla dorosłych)
Czwartek
2000-  2045(dla dorosłych)
Piątek
1800- 1845(dzieci i dorośli)
2000-  2045(dla dorosłych)
Sobota
700- 745dla dorosłych)
Bilet ulgowy- 6 zł,
Bilet normalny- 9 zł

Licznik odwiedzin
Dzisiaj2
Wizyt w miesiącu3615
Wszystkie310943

Procedury i regulaminy w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej

PROCEDURA  ROZPOCZYNANIA I ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ SZKOLNYCH

PROCEDURA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 ŁĘCZNEJ

PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 2 W ŁĘCZNEJ

PROCEDURA OBIEGU INFORMACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁĘCZNEJ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NIEOBECNOŚCI UCZNIA NA ZAJĘCIACH

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ORAZ ROZPATRYWANIA SKARG W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁĘCZNEJ

PROCEDURY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁĘCZNEJ

PROCEDURY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁĘCZNEJ

PROCEDURY POSTĘPOWANIA  PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

PROCEDURY UCZESTNICZENIA UCZNIÓW W ZAJĘCIACH RELIGII/ETYKI I WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

REGULAMIN  PLACU  ZABAW

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2  IM. TADEUSZA  KOŚCIUSZKI W ŁĘCZNEJ

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN BOISK SZKOLNYCH I OBIEKTÓW SPORTOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁĘCZNEJ

REGULAMIN DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁĘCZNEJ

REGULAMIN DLA GRUP SZKOLNYCH/ZAJĘCIA W PRZEDZIALE CZASOWYM GODZ.7.OO – 15. OO/

REGULAMIN DLA OSÓB INDYWIDUALNIE KORZYSTAJĄCYCH Z KRYTEJ PŁYWALNI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁĘCZNEJ

REGULAMIN PŁYWALNI

REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁĘCZNEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE OPIEKI NAD UCZNIAMI  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁĘCZNEJ

ZASADY PRZEBYWANIA W SZKOLE OSÓB NIEBĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI SZKOŁY 
Sukcesy szkoły

Obiady szkolne
WPŁATY  ZA OBIADY TYLKO PRZELEWEM !!!
wpłaty w PKO BP Oddział nr 1 ul. Szkolna 6
BEZ PROWIZJI.
Wpłaty tylko od 1.12.2017r. !!

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY PŁATNOŚCI ZA OBIADY

OBIADY  GRUDZIEŃ
uczeń - 48zł
pracownik - 113,60 zł

Edukacja ekologiczna

Szkoła korzysta ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadań

z zakresu edukacji ekologicznej

i urządzania terenów zieleni